Arrangør


Arrangøren af Hou Havnefest er foreningen Hou Hallens Venner.

Hou Hallens Venner støtter hvert år Hou Hallen og ungdomsarbejdet i Hou med ca. 150.000kr.

Penge, som foreningen tjener gennem aktiviteter som:

Alle arrangementer bygger på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Alene til Hou Havnefest er et par hundrede frivillige i sving.

Overskuddet fra arrangementerne går ubeskåret til dels støtte for Hou Hallen samt ungdomsarbejdet i Hou.

Har du tid, lyst og mulighed for at give en hånd med til en af aktiviteterne, så kontakt foreningens formand Jon Jensen. Se yderligere info under punktet kontakt-info.

Det sociale samvær er vægtet meget højt blandt de mange frivillige. Og endelig går pengene til et rigtigt godt formål.